Snježana Babić Višnjić

Otkrijte čari drevne Andautonije

Kai odrasta bez  roditelja u rimskom municipiju Andautoniji u trećem stoljeću, kad je taj grad na vrhuncu razvoja. Odlično se snalazi na poznatom terenu, „olakšavajući“ katkad trgovce za ponešto njihova tereta mimo njihove volje ili pomažući ratarima, a ponekad u bogataškim kućama, rijetko mu kada čega nedostaje. Poznaje sve i svi poznaju njega tako da mu obitelj zapravo i ne nedostaje. Rimska provincija je odlično mjesto za sklanjanje u hladovinu ljudi koji su u Carstvu postali omraženi. Kaijeva se rutina naglo mijenja kad se u Andautoniji smjesti Senator koji ubrzo prepozna u Kaiju nekoga tko bi mu mogao biti koristan pri stvaranju uvjeta da se brže vrati u Rim, a pomalo će pomažući Senatoru Kai doznati i začuđujuće činjenice o svom podrijetlu što će mu posve promijeniti život…

Povijest je rijetko bila nježna prema djeci, dapače, samo su jaki preživljavali. Pogotovu je bila okrutna prema onima bez roditeljske zaštite koji su uvijek ovisili o ljubaznosti stranaca jer djeca nisu bila predmetom pretjerane pozornosti odraslih zaokupljenih uvijek nečim važnijim. A vrline i okolnosti koje su nekad presuđivale o tome hoće li netko ispuniti svoje snove, nisu se promijenile do danas. Točka prostorovremenskog pretapanja ovaj je put odrastanje bez roditelja i oslanjanje na urođenu dječju hrabrost i avanturistički duh koji je nadahnuo mnoge pisce širom svijeta. No ovaj roman želi i upozoriti djecu na opasnosti vjerovanja u bajkovite obrasce prema kojima je dobro uvijek lijepo, zlo uvijek ružno, a čemu se najmlađe rijetko ili nikad ne poučava. Dobro je katkad skriveno iza grubosti i nasilja, a prividna se dobrota otkrije kao igra u kojoj je jedino pravilo interes za postizanje nekog sebičnog cilja. Prijetvornost je jednako carevala nekad kao i danas te se ovom pričom poziva najmlađe čitatelja da razmišljaju izvan ladica. Uvijek valja kritički preispitivati i procjenjivati svijet jer je on rijetko crno-bijeli.

Andautonac (2014.)